Undervisningen

Undervisningen på Talentlinjen kører over 3 år.

Udover soloundervisningen får man også undervisning i teori/hørelære, sammenspil, samt et supplerende instrument (bifag), for eksempel klaver. De seneste år er der også oprettet et undervisningshold i improvisation, som har til formål at udvikle elevernes kompetencer indenfor solospil. Senest er der også blevet oprettet et singer/songwriter-hold. 

Det forventes at eleverne på talentlinjen arbejder selvstændigt og målrettet. Derudover er det vigtigt at forberede sig og møde op til timerne, samt deltage i de arrangementer Kulturskolen tilbyder i løbet af sæsonen.

DDet koster en særlig takst at gå på Talentlinjen - se under priser. Der undervises 30 min. i hovedfag om ugen i 34 uger, og alle andre fag er gratis.

På talentlinjen ser fordelingen af fag der undervises i, således ud:

1. Årgang

Soloundervisning, 30 min. pr. uge

Sammenspil, 60 min. pr. uge

Teori/hørelære, 30 min. pr. uge

2. Årgang

Soloundervisning, 30 min. pr. uge

Sammenspil, 60 min. pr. uge

Teori/hørelære, 30 min. pr. uge

Bifagsundervisning, 25 min. pr. uge

3. Årgang

Soloundervisning, 30 min. pr. uge

Sammenspil, 60 min. pr. uge

Bifagsundervisning, 25 min. pr. uge

Parløb reklamebureau a/s