Priser

Se Billund Kulturskoles takster på undersiden til dette menupunkt.

Som udgangspunkt betales i fire rater. Raterne forfalder i november, januar, marts og maj.

Der ydes ved henvendelse herom fuld økonomisk friplads for talent-elever (musik) efter de regler, der gælder for fuld friplads i en af kommunens andre institutioner. Der ydes ikke pensionist-, søskende-, flerfags- eller familierabatter.

Orkestersammenspil og kor m.v. er gratis for instrumental-/sangelever.

Priser 2017/18

Priser 2018/19

 

Parløb reklamebureau a/s