kataloget

Skolekulturnetværkets online-katalog er en oversigt over kortere og længere tilbud. Nogle finansieres af skolerne selv, mens andre er gratis tilbud. 

Klik på et tilbud, og læs mere.

 

Den gode idé

Skolerne er mere end velkomne til selv at byde ind med den gode idé til forløb på deres egen skole. I det omfang, det er muligt, hjælper vi gerne med at udvikle det, der passer til eleverne.

Giv os din gode idé til nye forløb!

Kontaktinfo og priser

Kordag

Dramaforløb

NYT Tværfaglige dramaforløb

 

 

Ønskes hjælp til kortere ungdomsskoleforløb som fx friluft, trivsel eller fyrværkeri

kontakt teamleder for Ungdomsskolen Agnes Østergaard AGO@billund.dk 7213 1663

Parløb reklamebureau a/s