Bestyrelsen for Billund Kulturskole

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Conni Søgaard Andersen (formand): forældrerepræsentant

Rikke Malte Rasmussen (næstformand): forældrerepræsentant

Emil Skovlund Hansen: elevrepræsentant

Cindy Chiche: elevrepræsentant

Kris Jensen Skriver: byrådsrepræsentant

Dorthe Bønning Møller: skolelederrepræsentant

Niels-Evald Jensen: medarbejderrepræsentant

Thomas Gundal: medarbejderrepræsentant

Per Weile Bak: sekretær

 

 

CreaScop A/S